مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۲:۰۹ چاپ
به گزارش گیل خبر، مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با اشاره به وضعیت استان گیلان و وضعیت نیروگاههای استان و میزان تولیدشان گفت: استان گیلان در درصد نسبت بار پیک همزمان به مجموع ظرفیت ترانس های فوق توزیع در سال 95 بعد از استانهای خوزستان، مازندران و تهران رتبه چهارم را دارد. همچنین از نظر میزان ظرفیت اختصاص یافته از ترانسفورماتورهای فوق توزیع به هر مشترک توزیع با 2 کیلووات ظرفیت برای هر مشترک ، استان گیلان در ردیف سوم قرار دارد. به عبارتی اگر تمام مشترکین استان گیلان بطور همزمان 2 کیلووات انرژی برق مصرف کنند تمام ترانسفورماتورهای فوق توزیع فول بار خواهند بود. مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداری در سطح استان گیلان، 7 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند. همچنین شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 19 پستی که در شهر رشت و اطراف آن وظیفه تامین انرژی مرکز استان را عهده دار هستند، 13 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند. در مرکز استان از بابت فوق توزیع دچار پرباری خطوط و پستهای فوق توزیع هستیم. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع غرب استان در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 17 پست فوق توزیع ، 10 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع شرق استان در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 14 پست، 6 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع جنوب استان در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 4 پست، 1 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند. این وضعیت بیانگر پرباری پستهای گیلان است که اگر سرمایه گزاری در این بخش اتفاق نیفتد شرایط به مراتب حادتر و مشکل تر خواهد بود.