به گزارش گیل خبر، اشتفان شولتز سفیر اتریش در تهران در نشست خبری که به مناسبت صد و شصتمین سال روابط ایران و اتریش برگزار شد، گفت: روابط تاریخی ایران و اتریش به بیش از هفت قرن پیش برمی گردد و روابط بین دو کشور آکنده از همکاری و تعامل بوده است. اتریش آمادگی دارد برای گذار از اقتصاد تجاری به اقتصاد تولید محور با ایران همکاری کند و ما در تلاش هستیم حجم مبادلات تجاری را به دوران پیش از تحریم برگردانیم. سفیر اتریش در تهران مهمترین اتفاق دوران جدید را مذاکرات هسته ای و برجام عنوان کرد و اظهار داشت: اتریش از اینکه فرصت میزبانی مذاکرات هسته ای را داشت به خود می بالد و برای خود این حق را قائل است که خود را از بازیگران برجام بداند و در حفظ آن بکوشد. وی خاطرنشان کرد: توافق هسته ای داستان یک موفقیت در منطقه ای مملو از منازعات و جنگ های داخلی است. اتریش به عنوان یک کشور بی طرف که عضو هیچ پیمان نظامی نیست هر چه در توان دارد انجام می دهد تا کنگره و دولت آمریکا را متقاعد کند در این توافق باقی بماند. ایسنا