به گزارش گیل خبر ،دکتر نجفی در نامه ای به مهندس حسین صفایی ضمن قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی، در خصوص اجرای طرح خرید توافقی برنج نوشته است : جمعی از کشاورزان به دلیل کاهش قیمت برنج در بازار و نیز بروز وقفه نسبتاً طولانی در پرداخت بهای برنج از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ، از فروش محصول خود در بازار و یا عرضه آن به مراکز خرید توافقی امتناع کردند اما با توجه به اقدامات مثبتی که در روزهای اخیر در زمینه پرداخت بهای برنج کشاورزان صورت گرفت، خوشبختانه روند عرضه محصول تولیدی شالیکاران به این مراکز، مجدداً شتاب گرفته است. استاندار گیلان در پایان این نامه با تاکید براینکه همچنین به دلیل عدم اطلاع مناسب کشاورزان ازپایان زمان طرح خرید توافقی در تاریخ بیست وپنجم آبان ماه برخی از آنان تاکنون برای عرضه محصول خود به مراکز تعیین شده از سوی آن سازمان مراجعه نکرده اند آورده است :قیمت های فعلی در بازار از کشش لازم برای خرید برنج کشاورزان برخوردار نمی باشد، از این رو بیم آن می رود که مکانیزم های ناسالم موجود در بازار و بازگشت دلالان به این عرصه، اقدام مثبت دولت و دسترنج کشاورزان را ضایع نماید. از اینرو با توجه به درخواستهای مکرر کشاورزان، تداوم طرح، مورد نیاز است . گفتنی است در دوماه گذشته هزار و720تن برنج محلی گیلان به ارزش 10میلیارد و300میلیون تومان از کشاورزان خریداری شده است .