به گزارش گیل خبر، جبار کوچکی نژاد با اشاره به تنش های موجود در دانشگاه گیلان که موجب نارضایتی جمعی از دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه شد، اظهار کرد: دانشگاه گیلان متأسفانه مدام بی قانونی عمل می کند. وی با اشاره به سیاست های نادرست در رابطه با وضعیت مدارج و سطح بندی اعضای هیئت علمی در دانشگاه گیلان افزود: اساتیدی که حقشان ارتقا هست را تعدادی اخراج، تعدادی را از ارتقا منع می کند و اساتیدی که نباید ارتقا یابند را ارتقا می دهد. نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: آشفتگی های موجود در دانشگاه گیلان را چندین بار به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تذکر داده ام. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با هشدار به مسئول عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر کنترل و مدیریت دانشگاه ها از جمله دانشگاه گیلان خاطرنشان کرد: وزیر فعلی هم متأسفانه باید تذکری را از ما در رابطه با نحوه کاری که دانشگاه در حال انجام گرفتن است، دریافت کند. عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بررسی و واکاوی های بیشتر در خصوص رفع تنش های ایجادشده در دانشگاه گیلان گفت: باید پیگیری ها در رابطه با موضوعاتی که در دانشگاه گیلان رقم می خورد افزایش پیدا کند تا شاهد تنش افزایی در بین دانشجویان و اساتید نشویم. فارس