به گزارش گیل خبر، با ابلاغ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست دفتر ریاست و سرپرست امور رسانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند. با حکم شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسماعیل قنبری به عنوان سرپرست دفتر ریاست و محمدرضا محبی به عنوان سرپرست امور رسانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند. گفتنی است محمدرضا محبی از مجری باسابقه صداوسیما است که سابقه اجرای برنامه در شبکه های مختلف سیما نظیر شبکه باران، نسیم، شما و…را در کارنامه کاری خود دارد و اجرای او در برنامه مهتاب شبان شبکه باران ماندگار شده است.