انتقاد نماینده مردم رشت از سخنگوی دولت درباره برنج؛
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ چاپ
به گزارش گیل خبر، مرکز گیلان محمدصادق حسنی یکی از نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوبخت واردت برنج را با اظهارات خود توجیه می کند گفت: آمارهای واهی سخنگوی دولت، دروغ محض است . این نماینده افزود : با اینکه نوبخت اصالتا گیلانی است و چهار دوره نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بوده اما در رابطه با برنج آمارهای اشتباه می دهد. وی افزود : وزارت جهاد کشاورزی اعلام کی کند که 500 هزار تن کسری برنج دارد درحالیکه سخنگوی دولت در اخبار اعلام می کند ما یک میلیون تن کسری برنج داریم. محمدصادق حسنی گفت: نوبخت به عنوان سخنگوی دولت 500 هزار تن در آمار دادن اشتباه می کند و در چنین مواقعی من به عنوان نماینده مردم رشت از چه کسی باید انتظار داشته باشم؟ خبرگزاری صداوسیما