گیل خبر، برترین ها با انتشار این عکس نوشت: ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا در سفری که به ژاپن داشت در نشستی درباره حمایت از زنان و موضوع آزار جنسی آن ها سخنرانی کرد اما صندلی های خالی محل سخنرانی وی به سوژه رسانه ها تبدیل شد.