به گزارش گیل خبر، یونس رنجکش در مراسم معارفه سرپرست جدید کتابخانه عمومی آستارا گفت: با توجه به سابقه تاریخی، فرهنگی و علاقه مندی مردم آستارا به مطالعه و برخورداری از سطح سواد بالا انتظارات آنان نیز متناسب با شرایط می بایست برطرف شود.

وی اظهار داشت: مدیریت این نهاد در شهرستان باید با برنامه ریزی جامع در زمینه نیازسنجی و تامین امکانات و اجرای برنامه های متنوع بسترهای پاسخگویی به مطالبات عمومی را در حوزه کتابخانه برطرف کند.

فرماندار آستارا ادامه داد: مسوولیت ماندگار نیست آنچه مهم است خدماتی است که انجام می دهیم و می تواند در ذهن ها ماندگار باقی بماند در چرخه سیستم مدیریتی جابجایی مدیران امری عادی است چون اگر قرار بود مسئولیت های  اجرایی دایمی باشد به دیگران نمی رسید.

وی ضمن تشکر از خدمات رئیس قبلی کتابخانه های عمومی آستارا از مدیریت جدید خواستار ایجاد تحول و نوآوری بر اساس نیاز شهرستان در راستای توسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی کتابخانه های عمومی آستارا شد.

هادی نوری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این دیدار ضمن تشکر از فرماندار آستارا برای برخورداری از نگاه خاص در حوزه فرهنگی یادآور شد: داشتن نگاه فرهنگی مدیران سیاسی نقش مهمی در تحولات اجتماعی دارد و می تواند در زمینه توسعه فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح کمی و کیفی کتابخانه ها موثر باشد.

وی ادامه داد: کتابخانه های عمومی آستارا از ظرفیت های خوبی برخوردار است و در زمان آقای خسروی اقدامات خوبی انجام شده است که امیدواریم با حمایت فرماندار اقدامات مدیریت جدید شاهد تحولات اساسی در شهرستان باشیم.

در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات خسروی مدیر قبلی کتابخانه های عمومی آستارا آرزو عباس زاده به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.