در این نشست اعضا با بحث و تبادل نظر برنامه های پیشنهادی و همچنین صلاحیت رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو و منصور غلامی وزیر علوم را بررسی کردند که بر این اساس با حضور اردکانیان و به اتفاق آرا و با حداکثر رای مثبت اعضا با حضور اردکانیان برای تصدی وزارت نیرو موافقت کردند.
در ادامه جلسه اعضا با بررسی مجدد برنامه های پیشنهادی غلامی، به جمع بندی نهایی نرسیدند و درنهایت فراکسیون این موضوع را به نظر شخصی اعضا واگذار کرد و مقرر شد اعضا طبق نظر شخصی خود برای رای اعتماد یا عدم آن به منصور غلامی تصمیم گیری کنند.

فراکسیون مستقلان با 2 وزیر پیشنهادی علوم و نیرو موافقت کرد

اما عضو هیأت رئیسه فراکسیون مستقلان مجلس از موافقت فراکسیون متبوعش با 2 وزیر پیشنهادی علوم و نیرو خبر داد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت و عضو هیأت رئیسه فراکسیون مستقلان مجلس در گفت وگو با  فارس، در تشریح نشست امروز یکشنبه (7 آبان 96) فراکسیون متبوعش اظهار داشت: در جلسه امروز اعضا به جمع بندی و بررسی نهایی درباره صلاحیت و برنامه های پیشنهادی رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو و منصور غلامی و وزیر پیشنهادی علوم پرداختند. وی افزود: پس از جمع بندی نهایی هر دو وزیر پیشنهادی حدنصاب لازم را در فراکسیون کسب کرده و در نهایت نظر فراکسیونی بر موافقت با حضور این دو فرد برای تصدی وزارتخانه های علوم و نیرو بود. جعفرزاده ایمن آبادی همچنین اعلام کرد که قرار است با ارائه اطلاعیه ای در صحن علنی مجلس موضوع فراکسیون در رابطه با دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو اعلام شود. گفتنی است در رای گیری فراکسیون مستقلان منصور غلامی 52 درصد و اردکانیان 91 درصد رای کسب کردند.