با حضور سردار ایزدخواه:
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ چاپ
به گزارش گیل خبر، در این مراسم سید حمید حسینی طی نشستی با حضور سردار ایزدخواه ، سرهنگ رمضانی پلیس پیشگیری استان ، فرمانده هان یگان حفاظت ادارات و زندانهای گیلان  امنیت  و اقتدار در زندانهای گیلان را باعث آرامش زندان و جامعه  دانست. وی بیان داشت ، هر سازمان براساس نیازی ایجاد شده است و سازمان زندانها نیز بر اساس برنامه هاو خدمات اصلاحی و تربیتی و ایجاد بستری مناسب برای آزادی زندانی که بعد از تحمل حبس و طی نمودن برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان بتواند آبرومندانه در جامعه زندگی دوباره ای را شروع نماید زیرا نیاز جامعه از زندانها ، تولید امنیت واصلاح و تربیت زندانیانی است که در زندان تحمل کیفر میکند. مدیر کل زندانهای گیلان حوزه امنیت در زندانها را در دوبخش امنیت فیزیکی ، به تمام وسایل سخت افزاری شامل دیوار ، سیم خاردار، دستبند، پابند که برای جلوگیری از فرار زندانیان و محدود ساختن زندانیان استفاده  که برای امنیت زندانها استفاده می گردد اشاره کرد و دیگر امنیت داخل یا درونی  که شامل تمام فعالیت ها و برنامه های که به منظور جلوگیری از خشونت زندانیان نسبت به زندانیان دیگر ، کارکنان و همچنین کنترل و جلوگیری از بی نظمی  زندانها  اعمال می گردد را بیان داشت. وی همچنین ایجاد تعامل  سازمان زندانها و نیروی انتظامی را نیز در موضع امنیت ،خوب  و  نقطه مشترک دانست و اظهار نمود، که تعامل این دو بخش  در بخش ارتقاء امنیت زندان و جامعه بسیار موثر است. در ادامه سردار ایزدخواه فرمانده یگان حفاظت زندانهای کشور ضمن ابراز خرسندی از برنامه های اصلاحی و تربیتی  زندانهای گیلان و پیگیریهای مستمر در ارتقا و توانبخشی حوزه های امنیتی و تعامل سازنده با نیروی انتظامی گفت : زندان آبستن حوادث است و میتوان با داشتن آگاهی های لازم و آمادگی به موقع از حوادث احتمالی جلوگیری نمود و با تصمیم گیری و مدیریت مناسب همراه با دیگر ظرفیتهای نظامی و انتظامی استان و تقویت ناوگان در این بخش در ایجاد ارتقا امنیت  زندانها کوشا بود. گفتنی است در این آیین از فرمانده سابق یگان حفاظت زندانهای گیلان تقدیر و حکم انتصاب سرهنگ علی یوسفی بعنوان فرمانده یگان جدیدحفاظت زندانهای گیلان توسط سردار ایزدخواه به وی اعطاء شد.