به گزارش گروه دریافت گیل خبر، سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای گیلان در حاشیه این بازدید سیاستهای کلان سازمان زندانها و تاکیدات ریاست سازمان را در خصوص برنامه های اشتغال را تکیه گاهی محکمی برای تحول بنیادین اشتغال زندانیان دانست و اظهارکرد : آموزش صحیح برنامه های علمی و عملی در حوزه اشتغال برای گروه هدف با در نظر گرفتن شاخص های کمیت و کیفیت در این بخش می تواند علاوه بر رشد و ایجاد کارگاه های اشتغال در زندانها بعد از استخلاص نیز پاسخگوی نیازهای جامعه و خانواده آنان باشد ، وی برنامه هایی که بتواند  علاقه وانگیزه زندانیان  را به اشتغال افزایش دهد را خواستار شد و بیان کرد ، ایجاد برنامه ها و تحولات جدید در این زمینه باعث می شود تا زندانی وقت خود را به بطالت سپری نکند و نیز این امر باعث تغییر ساختار اجتماعی وی  در کنار سایر برنامه های فرهنگی خواهد شد . وی افزود : افزایش تولیدات زندان و توسعه آن با محوریت حمایت از اشتغال زندانیان و همچنین استفاده از  ظرفیتهای موجود و دگرگون کردن این مسیر با ایجاد فضایی باز می تواند  جهشی موثر برای جذب منابع جدید، مفید و اثر بخش باشد. درادامه سید حمید حسینی با حضور در میان زندانیان از نزدیک درخصوص مسائل رفاهی ، قضایی ، آموزشی ، بهداشتی و اشتغال با آنان گفتگو کرد  و از نزدیک در ارتباط با روند اجرای تحمل کیفر آنان مطلع و دستورات لازم را صادر کرد.