به گزارش گیل خبر، به دنبال ابهامات پیش آمده بعد از سخنرانی فیاض زاهد در شب عاشورا وی توضیحاتی را ارائه داد: به نام خدا در انتشار بخشهایی از سخنرانی ام در شب تاسوعای حسینی نکاتی حذف شده و یا تقطیع گردیده که ارائه توضیحاتی کوتاه خالی از فایده نیست: موضوع سخنرانی: چه نیازی همچنان به عاشورا داریم؟ بوده است. در این جلسه بصورت فشرده به کارکرد و تاثیرات مثبت عاشورا در طول تاریخ و در احیا و قوام جنبش های اجتماعی و سیاسی در ایران سخن رفت. عاشورا یک تابلوی انسانی و تراژیک و نشانکر اراده حسین برای مقابله با ظلم بود و این نهضت همچنان می تواند العام بخش باشد. ٢- مانند همه جنبش ها و نهضتهای تاریخی، عاشورا می تواند در معرض تهدید و تحریف باشد. از نظر شکلی و از نظر محتوا. از نظر شکلی مراسم عاشورا از کنش های مسیحی تاثیر گرفته است. از نظر محتوا هم می تواند تحریف شود. آیت الله مطهری و مقام معظم رهبری در این حوزه تلاش هایی کرده اند. هر نهضتی مانند عاشورا می تواند کارکرد آیینی داشته باشد. برای بسیاری از ایرانیان مراسم عزاداری به مراسم آیینی و شناسنامه هوبت ایرانی بدل شده است. این امر محاسن و معایبی دارد. مثلا در سالهای اخیر نسل جوان و جدید به حوزه هایی ورود کرده که با اساس نهضت همراهی ندارد. در بخش پایانی به این مهم اشاره شد که تا زمانی که تعارض و جنگ میان حقیقت و واقعیت، ایده ها و آرمان ها وجود دارد ما به عاشورا و پیام آن نیاز داریم. بخش های کوتاه آن سخنان در کانال اینجانب انتشار یافته است. والعاقبه للمتقین
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code