اختصاصی گیل خبر/ تعزیه نسخه نو در پباده راه فرهنگی شهرداری رشت و به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد. عکس: سعید کتمان ، سپهر محمودیان [gallery ids="311695,311699,311701,311700,311696,311702,311703,311704,311705,311706,311697,311713,311707,311708,311698,311709,311710,311711,311714,311712"]