به گزارش گیل خبر ، ۲۶ شهریور ماه سال گذشته تیمی از پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران در برابر ماجرای سرقت های شیطانی یک مرد میانسال قرار گرفت که با خوراندن قرص های خواب آور به زنان قربانی، تعرض می کرد. ماموران برای ردیابی دزد حرفه ای وارد عمل شده و خود را در برابر سرقت های مشابه دیگری یافتند. تحقیقات نشان داد مرد ۵۴ساله با چهره ای فریبنده در نقش پزشک به بهانه های مختلف طعمه هایش را مجبور به خوردن قرص های بی هوشی کرده سپس نه تنها آنان را قربانی نیت سیاه خود می کرد بلکه طلاها و داروندارشان را به سرقت می برد. ماموران با راهنمایی طعمه های این شکارچی شیطان صفت توانستند عکس وی را در دوربین مداربسته مسافرخانه ای در باب همایون شناسایی کنند. خیلی زود مشخص شد پزشک قلابی کسی جز «محمدعلی» ۵۴ساله نیست که با همین اتهام در زندان بوده و چندی پیش آزاد شده است. این سرنخ کافی بود تا کارآگاهان عکس مرد شیطان صفت را در اختیار مسافرخانه ها قرار دهند و در تماس مرد مسافرخانه دار ساعت ۱۱ شب ۲۵ مهرماه «محمدعلی» را در خیابان باب همایون و درحالی که قصد داشت زوج جوان دیگری را طعمه خود کند به دام اندازند. «محمدعلی» که با آزادی از زندان به جرایم شیطانی دست زده است، روز ۱۲ اسفندماه از زندان به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان انتقال داده شد. درحالی که ۸ زن هدف شوم این مرد قرار گرفته بودند و از ۶زن و مرد دیگر سرقت شده بود، «محمدعلی» در جایگاه دفاع قرار گرفت و ادعای عجیبی کرد. من بی سوادم و این اتهامات دروغ است. من تنها زوج جوانی را که قصد فروش طلاهای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را داشتند فریب داده و طلاها را ارزان تر خریدم و تنها یک بار سرقت کردم و با دادن قرص به زنی خواستم طلاهایش را در اختیارم قرار دهد و بعد از بی هوش شدن وی، طلاها را به سرقت بردم. در این جلسه، پس از طرح شکایت شکات که اغلب آنها به صورت خانوادگی در دام مرد شیطان صفت قرار گرفته بودند رئیس دادگاه از متهم خواست برای دفاع از خودش در جایگاه قرار بگیرد. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پزشک قلابی در وقت فوق العاده و به ریاست قاضی اصغرزاده در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه که به صورت غیرعلنی تشکیل شد، ۴نفر از شکات که از سوی متهم مورد تجاوز قرار گرفته بودند حضور داشته و به طرح شکایت پرداختند. در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با رد اظهارات شکات گفت: من اتهام سرقت را قبول دارم اما مرتکب تجاوز به عنف نشده ام. پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش رئیس دادگاه و ۴قاضی مستشار وارد شور شدند و با بررسی دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، اظهارات شکات و محتویات پرونده، محمدعلی را درخصوص اتهام سرقت به ۱۰سال زندان، تحمل ۷۴ضربه شلاق و رد مال و درخصوص اتهام غصب عنوان پزشک به دو سال زندان و درخصوص اتهام تجاوز به عنف با اثبات تعدادی از شکات، به سه بار اعدام محکوم کردند. با اعتراض پزشک قلابی پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم را تایید کردند. با تایید حکم ۳ بار اعدام مرد ابلیس، به زودی شکارچی زنان پای چوبه دار خواهد رفت.