به گزارش گیل خبر، به نقل از شبکه العربیه، این هفته رسانه ها بعد از آنکه زنان عربستانی برای اولین بار در تاریخ هشتاد و هفت ساله این کشور، در ورزشگاه حاضر شدند، از احتمال لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان خبر دادند. دولت عربستان شنبه این هفته به مناسبت روز ملی این کشور به زنان اجازه داد در استادیوم ملک فهد در جشن روز تأسیس شرکت کنند. زنان عربستان پیش از این اجازه رانندگی، سفر و ادامه تحصیل بدون اذن ولی را نداشتند. عربستان سعودی سال گذشته سند چشم انداز ۲۰۳۰ را تدوین کرد. بر اساس این سند عربستان می بایست تا سال ۲۰۳۰ وابستگی خود به اقتصاد نفت را کم کرده و اسباب تفریح و آسایش شهروندان خود را فراهم کرده و آزادی های بیشتری به آن ها اعطا کند. فارس