اختصاصی/رییس مجمع نمایندگان گیلان خبر داد:
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ چاپ
اختصاصی گیل خبر/ عصر امروز خبری در برخی از رسانه های گیلان منتشر شد که با توجه به حواشی بوجود آمده و جو یک بام و چند هوای حاکم،با نظر به کاندیداهای پیشنهادی از جنوب تا شمال،سرانجام مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  گیلان نیز به اجماع بر سر کاندیدای مورد نظر خود رسیدند و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان کاندید مورد تایید این مجمع از دل این رایزنی ها بیرون آمد. در این راستا دکتر محمد حسین قربانی رییس مجمع نمایندگان گیلان در گفتگویی اختصاصی با گیل خبر اذعان داشت: بحث های رسانه ای در استان با توجه به حساسیت های به وجود آمده بسیار داغ است و برخی دوستان با انتشار اخبار غیر واقعی نه تنها به انتخاب اصلح تر کمک نمیکنند بلکه باعث متشنج شدن روند انتخاب کرسی استاندار هستند. مجمع نمایندگان از ابتدا بر دو مؤلفه کلی اتفاق نظر داشت؛اول اینکه استاندار سابق آقای نجفی در سمت خود ابقا شود که دولت صلاح دیگری در نظر گرفت و از مجمع نمایندگان درخواست معرفی کاندیدای مورد تایید برای جایگزینی این کرسی را داشت.دوم اینکه مجمع نمایندگان گیلان به معرفی کاندیدای بومی نظر دارد و در فرصت مناسب 3 نفر از اشخاص مورد تایید خود و استان را برای این کرسی معرفی خواهد کرد. با نظر به درخواست دوستان و همکاران از دکتر لاهوتی مبنی بر اعلام آمادگی ایشان برای استانداری،ایشان با این امر مخالفت کرده و قویا نه تنها هرگونه خبری مبنی بر اجماع 13 نماینده استان بر سر کاندیدای مشخص،بالاخص آمادگی دکتر لاهوتی برای کرسی استانداری را تکذیب میکنم (کما اینکه اگر ایشان آمادگی خود را اعلام میکردند شاید رای هر 12 نماینده را به همراه می داشت) و معتقدیم که جایگاه نماینده مجلس با توجه به تعهدی که در قبال مردم داده ایم جایگاهی بسیار مهم و امانتی است که باید از آن پاسداری کنیم،همچنین هرگونه خبری از سوی مجمع نمایندگان که به تایید رییس مجمع به صورت رسمی نرسیده باشد نیز شدیدا تکذیب میشود.