به گزارش گیل خبر، GSMA نام انجمن جهانی موبایل است که هماهنگی های بین المللی در حوزه موبایل را انجام می دهد. یکی از خدمات GSMA تعیین ساختار شناسه ی جهانی تجهیزات موبایل (IMEI) است که کوتاه شده ی عبارت «International Mobile Equipment Identity» محسوب می شود. IMEI یک شماره ی منحصربه فرد برای هر گوشی موبایل است که از چندین جزء تشکیل شده و هر جزء نشان دهنده ی اطلاعاتی مانند کشور سازنده، شرکت سازنده و مدل دستگاه است. IMEI برای کاربردهای مختلفی از جمله شناسایی دستگاه ها در شبکه ی موبایل کاربرد دارند.

کشورهایی که به صورت مستقیم با GSMA ارتباط دارند، لیست به روز IMEI-ها را از این مرجع جهانی دریافت می کنند. علاوه بر این، GSMA لیست های رایگانی از IMEI-ها را نیز به صورت محدودتر ارائه می کند که مورد استفاده قرار می گیرند.

فارس