اختصاصی گیل خبر/ با تلاش سربازان گمنام امام زمان و دستور مقام قضایی روز گذشته یکی از مدیران کل استان گیلان به اتهام فساد مالی احضار و در پی آن بازداشت شد. در این راستا 4 روز قبل نیز مشاور حقوقی این اداره احضار و بازداشت گردید و برخی از کارمندان این سازمان نیز تنها به عنوان مطلع احضار شدند که ظاهرا بر خلاف برخی از اخبار غیر موثق منتشر شده در فضای مجازی تا این لحظه بازداشتی در مورد ایشان صورت نگرفته است. ظاهرا دلیل این برخورد قضایی مواردی همچون شبهات مالی برگزاری یک همایش با تامین هزینه حدود 2000 میلیون ریال از بخش خصوصی و شبهات در روند واگذاری یک عرصه معدنی بوده است. گفتنی است روند بررسی پرونده این افراد همچنان ادامه داشته و نتیجه آن منوط به نظر دستگاه قضایی استان است.