رمضانپور
اختصاصی گیل خبر/ گزارش تصویری دومین جلسه شورای شهر رشت برای بررسی برنامه های کاندیداهای شهرداری این جلسه که به ریاست امیرحسین علوی برگزار شد مسعود کاظمی  رئیس سابق شورا و مسعود نصرتی شهردار سابق قزوین برنامه های خود را ارائه کردند. گزارش  جلسه عکس: پویا یوسفی   [gallery ids="304082,304083,304084,304102,304087,304085,304088,304089,304086,304093,304094,304096,304097,304080,304081,304098,304100,304090,304101,304103,304104,304105,304106,304107,304108"]