mahar-tavarom
اختصاصی گیل خبر/ در اولین روز بررسی برنامه های 5کاندیدای شهرداری رشت در شورای شهر 3 کاندیدا به ارائه برنامه های خود پرداختند. این جلسه فارغ از متن حواشی گوناگونی داشت که در زیر نگاهی به آن انداختیم. *قبل از شروع جلسه فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا از خبرنگاران دعوت کرد تا از محل استقرار عکاسان بازدید کنند که به نوعی اتاق استراحت  آن ها محسوب می شد و قرار بود قبل از ورود به صحن عکاسان با تصاویر خود از حضورشان خبر دهند. البته این اقدام به کار خبرنگاران نیامد و آن ها خارج از آن مکان موفق به ثبت تصاویر خود شدند. *فاطمه قدیمی مدیر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل شهرداری رشت نیز امروز با حضور در شورا به همراه فیلمبردار شورا حاضر شد تا کاندیداهای شهرداری پشت  نقطه نظرات خود را بعد از پایان سخنانشان در شورا بیان کنند. اقدامی که ظاهرا برای ثبت در تاریخ در نظر گرفته شده بود. *کت و شلوار نوی محمدحسن علیپور  از جمله سورپرایزهای شورانشینان بود. *در میان کاندیداهای شهرداری مهدی فرشاد فقیه با نصب لوگوی پرچم ایران روی کت خود نسبت به بقیه بیشتر خودنمایی می کرد. *بعد از آن که محمد زالفی خود را نوکر مردم خطاب کرد. محمد حسن علیپور عضو شورا معتقد بود که مدیران نوکر مردم نیستند بلکه خدمتگزار هستند! سخنان وی و همچنین انتقادات حجت جذب مبنی بر اشتباهات مدیریتی  زالفی در وضعیت فعلی شهر موجب شد که فرهام زاهد به دفاع از این کاندیدای شهرداری به نشان احترام بایستد که مورد توجه عکاسان خبری قرار گرفت. *برنامه های مسعود اسلامی که در قالب پاورپوینتی ارائه شده بود شباهت زیادی به برنامه های شهردار سابق رشت داشت. برنامه هایی برای اعتماد سازی محلی و ارائه کمپین هایی چون «می رشت» «تی رشت» «شیمی رشت» و همچنین افزایش سرای محلات، افزایش دفاتر تسهیل گری ، برندسازی که قبلا شهردار رشت بر آن تاکید فراوان می کرد به کرات در برنامه های دکتر اسلامی دیده شد. *امیرحسین علوی با حضور محمد زالفی یاد و خاطره خدمات فرماندار اسبق رشت در زمان برف 83 را گرامی داشت. اسماعیل حاجی پور نیز به شوخی  تاکید می کرد که باید از خدمات معاون وی نیز یاد شود که منظور خودش بود. *مهدی فرشاد فقیه که به نوعی ناشناخته ترین کاندیدای شهرداری در روز اول بود با برنامه هایش در مورد ایجاد سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر دیده شد. وی بارها در طول سخنانش تاکید می کرد که رشتی است و پدر و مادرش نیز در همین شهر به دنیا آمده اند و تعصب رشتی او را برای حضور در شهرداری علاقه مند کرده است. *فرهام زاهد و احمد رمضانپور معتقد بودند که  فرشاد فقیه در جلسه اول معارفه پرشورتر سخن می گفت و اینجا کمی آرامش را حفظ کرده است. فرشاد فقیه هم در جواب گفت که وقتی حرفهای آقای زالفی را به صورت بلند می شنیدم فکر کردم آرام هم حرف بزنم بلند شنیده می شود. *فرشاد فقیه در پایان سخنانش خارج از تریبون رو به اعضای شورا با صدای بلند  گفت که حتی اگر شهردار هم نشود آماده ایجاد سرمایه گذاری و کمک به دیگران شهرداران رشت نیز است. در مجموع زبان بدن و تمام اقدامات نمادین این کاندیدای  شهرداری برای جلب توجه  بیشتر از دیگران به چشم می خورد. *ظاهرا فعالیت حسین مهدوی مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت به پایان رسیده است و زین پس جمشید مرادی به عنوان مدیر روابط عمومی شورای شهر فعالیت خواهد کرد. *جلسه بعدی شورا فردا ساعت نه صبح با حضور دو کاندیدای دیگر شهرداری برگزار می شود.