عضو هیات رئیسه شورای شهر رشت خبر داد:
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ چاپ
اختصاصی گیل خبر/ حامد عبدالهی عضو هیات رئیسه شورای پنجم شهر رشت از پرداخت حقوق معوقه پرسنل و سازمانهای شهرداری رشت با پیگیری هیات رئیسه و اعضای شورای پنجم خبر داد. عبدالهی اظهار کرد: با توجه به اینکه عضو کوچکی از بدنه شهرداری هستم با کمک و پیگیری رئیس و اعضای محترم شورای پنجم و اعلام موافقت سرپرست شهرداری رشت،حقوق معوقه کارمندان شهرداری از ابتدای هفته آینده پرداخت می گردد. عضو هیات رئیسه شورای پنجم با اشاره به آغاز بکار این شورا گفت: هیات رئیسه و اعضای شورای پنجم اولویت کاری خود را بر پرداخت حقوق معوق کارمندان شهرداری رشت گذاشته اند زیرا معتقدیم کیفیت خدمات به شهروندان در گرو تامین مالی پرسنل شهرداری است و سازمانهایی چون سازمان آتش نشانی شهر رشت که به دلیل گرمای طاقت فرسا فشار کاری زیادی را متحمل شده اند باید از لحاظ مالی تامین گردند. به گزارش گیل خبر بسیاری از کارمندان شهرداری رشت از جمله سازمان آتش نشانی طی دو ماه گذشته حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده اند.