به گزارش گیل خبر، جلسه مدیران عامل انجمن حمایت زندانهای تابعه استان با هدف تبیین سیاستهای سازمان در امور انجمنها و امورحمایتی ، بررسی فرصتها و چالشهای پیشرو در برنامه های حمایتی از زندانیان و خانواده آنان در سالن کنفرانس زندانهای گیلان برگزار شد.
سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان در این نشست گفت: هیچ جامعه ای بدون اجرای قانون اداره  نمی شود  مجازات و تنبیه مجرمان در جوامع امری الزامی  و  برای امنیت جامعه ضروری است. با این وجود  با مجازات زندانیان خانواده نیز مجازات می گردند ویکی از وظایف مهم ما اصلاح و تربیت و برگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه است. وی زندان – خانواده – جامعه  را  از عناصر اساسی فعالیت اصلاح وتربیت برشمرد و گفت یک بخش مستقیما در اختیار ما و دو بخش دیگر در اختیار ما نیست. با این وجود اگر به آثار جرم توجه نشود و برای آن برنامه ریزی نگردد و مدیریت درستی اعمال نگردد. اسیب های زیادی برای خانواده و فرزندان زندانی ایجاد می کند.با همت و تلاش شما مدیران انجمن عامل زندانهای استان  می توان این آسیب ها را کاهش داد و چرخه اصلاح و تربیت را شتاب و عدالت ترمیمی را محقق نمود. مدیر کل زندانهای گیلان اشتغال و ایجاد مهارت اجتماعی  برای خانواده و فرزندان زندانی را یکی از مصادیق تحقق عدالت ترمیمی  عنوان نمود  و گفت : در این راستا اقدامات خوبی در سا ل گذشته انجام گرفته از قبیل جذب مبالغی  برای انجمن های حمایت زندانیان استان، جشن حمایت از خانواده زندانیان که با عنوان نسیم مهر در سطح استان برگزار می گردد با این وجود انتظار داریم که فعالیت های انجمن حمایت زندانیان براساس خط مش سازمانی که ابلاغ گردیده انجام و به گونه ای برنامه ریزی گردد تا مبالغ مالی جمع اوری شده برای  در آمدزائی و ایجاد اشتغال زندانیان  هزینه گردد. در ادامه فرهاد نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای گیلان ، با ارایه گزارش جامع از برنامه های حمایتی خانواده مددجویان کارکرد مدیران عامل انجمن زندانهای تابعه استان را نسبت به گذشته خوب ارزیابی کرد و گفت: مدیران عامل انجمنها مدیران پشتیبان روسای زندان بوده و و بابررسی و تبیین سیاستهای سازمان مخصوصا الویت خانواده مددجو توانستیم راندمان حمایتی از خانوداه مددجو را افزایش داده و تلاش به سمت درآمد پایدار مثبت داشته باشیم. نصیری ایجاد کارهای نوین حمایتی از جمله تشکیل هیئتهای حمایتی از خانواده مددجو ، سرکشی های مرتب از خانواده ها و ایجاد تعامل مادی و معنوی با آنها ، اهدا سبد کالا ، ایجاد صندوقهای مهربانی در فروشگاه های زنجیره ای استان و مقدمه تفاهم نامه های  حمایتی پزشکان عمومی و متخصص و پیگیری فرزندان مددجویانی که ترک تحصیل کردند را مطرح ، و برنامه های عملیاتی موثر و مفیدی را برای حمایت هرچه بیشتر از خانواده مددجویان اعلام داشت.