نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان:
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ چاپ
به گزارش گیل خبر ، عاشورا قصه پرغصه ای است که امام حسین (ع) در آن شهادت را به عنوان بهترین نوع مرگ ارائه می کند. انسان وقتی در کنار تحلیل های عقلی، فلسفی و عرفانی واقعه عاشورا در زندگی امام حسین (ع) را می بیند حالت ویژه ای به او دست می دهد. زیرا امام حسین (ع) همراه شهادت بهترین نوع زیستن توأم با عشق، معرفت و محبت را تفسیر می کند. امام حسین (ع) حتی قبل از تولد با فاطمه (س) سخن می گوید و آرام جان روح و روان مادر و تمام شیعیان عالم در طول تاریخ می شود. *بعثت، غدیر و عاشورا ضمیمه مهدویت است نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در جمع عزاداران حسینی (ع) در مسجد قدس شهر رشت با بیان اینکه درباره عاشورا مطالب بسیاری مطرح شده است اظهار کرد: در مورد بعثت، غدیر و عاشورا باید توجه بیشتری داشته باشیم و به مهدویت ضمیمه شود. آیت الله رضا رمضانی مهدویت را معنای زندگی در مکتب امام حسین (ع) عنوان کرد و افزود: در واقعه عاشورا با تحریف هایی مواجه هستیم. وی با تاکید بر دقت در جریان نقل عاشورا، بیان کرد: تحلیل جامع از عاشورا و تطبیق آن با نقل این واقعه بسیار مهم است. رمضانی با بیان اینکه نقل های غیر صحیحی از واقعه عاشورا ارائه شده است، تصریح کرد: بعضی از نقل ها با جایگاه امام حسین (ع) سازگاری ندارد زیرا امام حسین (ع) الگویی برای جامعه بشری است و اگر به طور صحیح نقل نشود به تحلیل جامعی از واقعه عاشورا نمی رسیم. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری برخی از تحلیل های واقعه عاشورا را غیرواقعی خواند و گفت: بعضی از تحلیل ها مانند تحلیل هایی است که در مسیحیت به عیسی (ع) نسبت می دهند و در نگاه آنها مسیح فرزند خداست. وی با اشاره به اینکه انسان در باور تشیع به ذات گناهکار نبوده و پاک است، خاطرنشان کرد: بخشی از دین فردی و بخشی دیگر اجتماعی است و قانون باید در زندگی انسان پیاده شود و بهترین قانون شناس امام (ع) است. رمضانی قانون را لطفی از الطاف الهی توصیف کرد و یادآور شد: قانون الهی شامل حال بشر شده و امام (ع) عارف به این قانون است. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ولی خدا شرایط لازم برای پیاده کردن حکومت خداوند در جامعه را دارد، اظهار کرد: امام حسین (ع) جامعه را تحلیل کرد و شرایط به نحوی شد که ترجیح داد به شهادت برسد. وی به انحراف جامعه از نظر فکری، عقیدتی، اقتصادی و فرهنگی در زمان امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: شرایط به جایی رسید که امام حسین (ع) وارد میدان شد و این وضعیت با دوره امام حسن (ع) متفاوت بود. رمضانی شناخت را مستلزم در کنار ولی خدا بودن دانست و بیان کرد: مهم تر از تحلیل های واقعه عاشورا تطبیق آن است زیرا برخی معتقدند قیام امام حسین (ع) قابل الگوبرداری نیست و منحصر به دوره این امام معصوم (ع) است و اگر نتوانیم الگوبرداری درستی از قیام امام حسین (ع) داشته باشیم عزاداری، اشک ریختن و لباس سیاه بر تن کردن تحلیل دیگری دارد. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در موضوع تطبیق قیام عاشورا (ع) با شرایط جدیدی مواجه هستیم، تصریح کرد: فلسفه عزاداری امام حسین (ع) تقویت عقاید و اخلاق در جامعه است و باید استاندارد عقیدتی داشته باشیم. وی بر ارائه تعریفی دقیق از مفهوم زندگی در جامعه تاکید کرد و گفت: در جریان نقل، تحلیل و تطبیق واقعه عاشورا با آفت هایی مواجه هستیم. رمضانی با بیان اینکه محبت نقش محوری در رسیدن انسان به سعادت دارد، خاطرنشان کرد: اشک جمعی در دعای ندبه و مراسم عزاداری امام حسین (ع) باید دارای توجیه و فلسفه باشد. *دنیا مبهوت عزای حسینی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری دنیا را مبهوت عزای حسینی عنوان کرد و یادآور شد: دیگران هرچه تلاش می کنند، نمی توانند جمعیت عزاداران حسینی را گردهم آورند. وی با اشاره به اینکه تمام فعالیت ها در عزای امام حسین (ع) توسط مردم انجام می شود، اظهار کرد: عزاداری امام حسین (ع) پس از 1400 سال باید دارای فلسفه باشد و تبیین شهادت امام حسین (ع) اقدامی ارزشمند است. رمضانی بر تحلیل نوع مرگ و زندگی تاکید کرد و افزود: امام حسین (ع) زندگی با حکمت و حیات عفیف را به ما فهماند و زندگی معنادار را به بشریت معرفی کرد. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام حسین (ع) استاندارد صحیح زندگی، اخلاق و معنویت را به بشریت ارائه کرد، گفت: نتیجه نوع زندگی امام حسین (ع) به عاشورا ختم می شود و تمام آن باید مورد توجه باشد. وی افرادی که دارای ایمان، علم و فهم هستند را دارای درجه خواند و بیان کرد: انسان در قرآن دعوت به بی نهایت شده و اگر می خواهد زندگی کند این حیات باید همراه با حکمت باشد. رمضانی استانداردهای زندگی از نگاه امام حسین (ع) را برشمرد و گفت: باید توجه شود آیا زندگی امام حسین (ع) در دنیای مدرن و پست مدرنیته قابل تعریف بوده یا تنها منحصر به همان زمان است. *اجرای پروژه 18 ساله قرآن شناسی توسط مسیحیان نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان با اشاره به فعالیت مسیحیان در حوزه قرآن شناسی در برلین، اظهار کرد: پروژه ای به مدت 18 سال با اعتبار اولیه 5 میلیون یورو و در کشور آلمان درباره قرآن شناسی در حال انجام است. وی به گذشت هفت سال از آغاز پروژه مذکور اشاره کرد و افزود: نتیجه مطالعات با موضوع اینکه قرآن به لحاظ تاریخی چگونه قابل تحلیل و بررسی است، ارائه شده است. رمضانی با بیان اینکه استادان برجسته ای پروژه مذکور را انجام می دهند، خاطرنشان کرد: نتیجه هفت سال پژوهش محققان با عنوان «قرآن فارغ از زمانه خود نیست» به معنای آنکه اختصاص به آن زمان و شرایط دارد، ارائه شده و اگر بخواهیم قرآن را امروز مطرح کنیم مخاطبان آن تمام بشریت نبوده و عده خاصی هستند. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: قصه ها و پندهای قرآن را در پژوهش مذکور مانند کتاب های عهد قدیم و جدید و تورات و انجیل عنوان کردند و 10 فرمان حضرت موسی (ع) را موضوع جدیدی ندانستند و به دنبال این موضوع بودند که قرآن اختصاص به زمان خود دارد. وی ادامه داد: در پاسخ به آنها بیان شد که قرآن در مدت 23 سال نازل شد، به ویژه اینکه دوره نخست نزول قرآن در مکه بود و مخاطبان آن بت پرستان، مشرکان، ادیان و مذاهب دیگر بودند. رمضانی با بیان اینکه تعداد 80 سوره قرآن مکی است، تصریح کرد: آنچه قرآن مطرح می کند، ویژه آن زمان نبوده بلکه عقلانیت و درباره خود فکر کردن را مطرح کرده است. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تفکر و تعقل را مربوط به یک زمان ندانست و بیان کرد: موضوع شناخت انسان مربوط به یک دوره زمانی نیست. وی با اشاره به اینکه دانشمندان درباره فرهنگ بیش از 200 تعریف دارند، یادآور شد: دانشمندان غربی درباره آزادی، وجدان، تعقل و... اختلاف بسیاری با همدیگر دارند. رمضانی بشر را نیازمند نگاه صحیح از موضوع های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: بهترین راه ارائه تعریف صحیح در هر زمانی از طرف خداوند است، زیرا آفریننده بشر بوده و موضوع ها را درست معرفی می کند. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه موضوع مذکور را برخی در مورد امام حسین (ع) مطرح می کنند، اظهار کرد: اینکه موضوع حادثه عاشورا مربوط به زمان خودش است، قابل دفاع نیست. وی واقعه عاشورا را سبب تحول فکری در فهم از زندگی در انسان عنوان کرد و افزود: امام حسین (ع) شهادت را بهترین نوع از زیستن برای بشریت معرفی کرده است. رمضانی با اشاره به اینکه دشمنان در واقعه عاشورا به هیچ اصول انسانی پایبند نبودند، بیان کرد: امام حسین (ع) اصول حیات را در واقعه عاشورا به بشریت تعلیم داده و استاندارد صحیح زندگی را ارائه کرده است. *مذاکره برای اتمام حجت است نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری به درس های عاشورا اشاره کرد و گفت: ابن زیاد به دنبال مسلم ابن عقیل در کوفه بود تا او را پیدا کرده و به شهادت برساند. وی ادامه داد: ابن زیاد دشمن قطعی مسلم ابن عقیل محسوب می شد و این طور نبود که دشمنی آنها با مذاکره برطرف شود و اگر مذاکره مطرح شد برای اتمام حجت بود. رمضانی با بیان اینکه در پس مذاکره مقاومت، استقامت و صبر است، تصریح کرد: مذاکره برای اتمام حجت است و نمونه های بسیاری در تاریخ داریم. نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری به عیادت ابن زیاد از جناب هانی اشاره کرد و یادآور شد: مسلم می توانست ابن زیاد را در منزل هانی از بین ببرد اما فکر کرد و گفت که این حرکت در مکتب حسین آموزش داده نشده است. وی با اشاره به اینکه امام حسین (ع) بهترین نوع مرگ را شهادت معرفی کرده است، اظهار کرد: امام حسین (ع) بهترین نوع زیستن توأم با عشق، معرفت و محبت را به بشریت ارائه کرده است./فارس
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code