به گزارش گیل خبر، در ابتدا سرمربی و مربی تیم فوتبال شهرداری فومن با بازیکنان سال قبل تیم صحبت و جلسه آشنایی و معارفه صورت گرفت. مقرر گردید بازیکنان اصلی از فردا به صورت مستمر در تمرینات حضور یابند. بعد از صحبت های سرمربی ، مدیرعامل تیم در خصوص نحوه قرار داد در سال اینده صحبت نمود. در ادامه بازیکنان تستی تیم به تمرین پرداخته و توسط سرمربی و مریی تیم مورد آزمایش قرار گرفتند.   [gallery ids="286786,286787,286788,286789,286790,286791,286792,286793"]

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code