به گزارش گیل خبر، به نقل از روابط عمومی اقدامات تامینی و تربیتی زندانهای گیلان، سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان به منظور تبیین برنامه های سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر که هر ساله در ۵ تیر ماه در سراسر جهان برگزار می گردد گفت :که تعداد قابل توجه جرایم زندانیان زندانهای استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با یکی از انواع مخدر در ارتباط بوده و   مواد مخدر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم  زیادی برای خانواده ها و جامعه ایجاد می نماید. که هزینه های  نگهداری زندانیان یکی از هزینه های وابستگی به مواد مخدر است.
وی  ضمن اشاره به مقابله و پیشگیری بعنوان مهمترین راهکارهای مقابله با این آسیب خانمان سوز  بیان کرد، مدیریت در حوزه مواد مخدر   از مهمترین راهکارهای عملیاتی  در مواجهه با این  آسیب می باشد و می بایست جامعه به گونه ای برنامه ریزی نماید که افراد به مواد مخدر گرایش پیدا نکنند و تقاضا به مواد کم شود. هرچند زندان در این فرایند در حلقه آخر که همانا درمان و توانمندسازی زندانیان می باشد قرار دارد. سید حمید حسینی حرفه آموزی واشتغال را مهمترین برنامه های  توانمندسازی زندانیان  بر شمرد و اظهار داشت  در  اوایل سال ۹۵ شورای تحقیقات اداره کل، اثر بخشی دوره های فنی و حرفه ای در زندانها را مورد بررسی قرار داد و عدم تکرار و تمرین حرفه های آموزش داده شده را بعنوان مهمترین آسیب برای یادگیری مهارتهای جدید اعلام، و درنتیجه با مساعدت سازمان فنی و حرفه ای و با استفاده از کارآفرینان، آموزش حین اشتغال یا کارورزی را برای ایجاد مهارتهای حرفه ای جدید در زندانیان اجرائی نمودیم. کارگاه های خیاطی، قالیبافی در زندانهای لاهیجان، مرکز اشتغال فومن و زندان نسوان رشت در این راستا  ایجاد گردیده است وزندانیان علاوه بر اشتغال و در آمدزائی، مهارتهای جدیدی را می آموزند. وی  در ادمه افزود،  انتظار داریم با حمایت تولید کنندگان و کارآفرینان بتوانیم ضمن توسعه و تنوع  کارگاه های اشتغال تمام برشهای دوره های آموزشی را به  این شیوه برگزار کنیم. مدیر کل زندانهای استان گیلان در پایان بیان کرد،  به منظور گرامیداشت سالروز جهانی مواد مخدر برنامه های پیشن بینی ، و  با مشارکت زندانیان  در تمام زندانها اجرائی می گردد و زندانیان برتر  مورد تشویق قرار می گیرند.