به گزارش گیل خبر،شورای حامیان تدبیر و امید گیلان به منظور تعیین دبیر و نایب دبیر ، تشکیل جلسه داد . در این این نشست،با رای اعضاء ، عبدالرضا ابراهیمی(دبیر حزب اتحاد ملت گیلان)به عنوان دبیر دوره ای شورای حامیان «تدبیر و امید» و همچنین کامیار چایچی(سخنگوی حزب کارگزاران گیلان)،به سمتِ نائب دبیری این شورا در گیلان انتخاب شدند. پیش از این ،فریبرز سعیدی کیا و ایمان ظلمتی به عنوان دبیر و نائب دوره حضور داشتند گفتنی است شورای حامیان  تدبیر و امید گیلان یکی از گروههای ائتلافی حامیان دولت است که شخصیت هایی از احزاب مختلف اصلاح طلب و اعتدال گرا در آن حضور دارند.این شورا بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تشکیل شده و محوریت بسیاری از برنامه های استان را برعهده داشته است. اعضای شورای حامیان «تدبیر و امید» گیلان: شهرام شاهی، سعید آقایی ، فرشاد شریفی ،کیانوش لیاقت ورز، محمد سعید زاده ، شاهد وزیری ، پویا قلی پور ، سید هادی زحمتکار ، سهیل سجودی ، سید فرشاد موسوی ، سجاد فلاح ، فریبرز سعیدی کیا ، ایمان ظلمتی  ، عادل حسینی ،  سارنگ حسن پور ، مازیار سید نژاد ، طاهر کرم دوست ، مانی زرشکی ، عبدالرضا ابراهیمی ، کامیار چایچی ، سید ارمیا مهدوی اعتدال شمال