به گزارش گیل خبر ، در پی صدور حکم اعدام متهمین ذیل به حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر ، حکم مذکور پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دیوان عالی کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته و با عنایت به هماهنگی های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد روز شنبه حکم مجرمین با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد و اجساد آنها پس از اجرا به سردخانه منتقل گردید. ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر سن تبعه نوع جرم ۱ آقای ع.م غلام رسول ۳۲ساله افغانستان نگهداری یک کیلو و نهصدو نودو پنچ گرم هروئین ۲ آقای م.ح موسی ۴۶ ساله ایران_ رشت مشارکت در خرید و نگهداری و حمل و ارسال ۲۷ کیلو گرم تریاک ۳ آقای م .ع اسماعیل ۴۴ ساله ایران_ رشت یک کیلوگرم شیشه و ۳۳۰کرم هرویین ۴ آقای م.ع توکل ۳۴ ساله ایران_ رشت خرید دو کیلو و دویست گرم شیشه لازم به ذکر است احکام اعدام افراد نامبرده به تایید مقامات ذیصلاح قانونی رسیده و درخواست عفو آنها طی دو مرحله در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه مردود اعلام شده و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای احکام فوق موافقت فرموده بودند.