به گزارش گیل خبر، موگرینی افزود : ما در سال های گذشته با مقام های ایرانی در موارد بسیاری همکاری هایی فشرده داشتیم. وی افزود : در برخی موارد اشتراک نظر و همکاری خوبی داشتیم که از جمله آنها می توان به اجرای توافق هسته ای اشاره کرد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت : ما همکاری خیلی خوبی در این زمینه با مقام های ایرانی داشتیم و خرسندم که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پنجمین بار پایبندی ایران به تعهدات خود را مورد تایید قرار داده و جامعه بین المللی هم با رفع تحریمها به این موضوع واکنش نشان داده است. وی ادامه داد : طرف اروپایی هم به ویژه تعهدی عمیق برای بردن سرمایه ها به سمت ایران و شروع همکاری در زمینه های مختلف نشان داده است. موگرینی افزود: من شخصا ریاست هیات هایی را برای دیدار با شش یا هفت کمیسیونر (سازمان ملل) و تدارک گفت وگو برای همکاری با ایران در زمینه های مختلفی همچون انرژی، فرهنگ و دیگر موارد بر عهده داشتم. وی ادامه داد : در برخی زمینه هایی که نظر مشابهی نداریم هم راه های ارتباطی همواره باز و ارتباطات، سازنده بوده است و سطح مشخصی از درک و ارتباط متقابل وجود دارد. موگرینی افزود : درباره نتایج احتمالی نظر نمی دهم ولی مطمئنا انتخابات ایران را از نزدیک دنبال می کنیم؛ چرا که این کشور بازیگری مهم نه تنها در خاورمیانه که در آسیا است. وی ادامه داد : قطعا این انتخابات مهمی است و تنها می توانم امیدوار باشم که همه شهروندان ایران به خوبی از حق رای خود استفاده کنند. نامه نیوز