به گزارش گیل خبر ، ناصر عاشوری امروز با اشاره به اینکه مسئولان در هر شرایطی خدمتگزاران مردم هستند، اظهار کرد: حضور مسئولان در مناطق به ویژه محروم شهرستان ها جزو وظایف مهم آنها است. وی با بیان اینکه مسئولان باید در بین مردم باشند، تصریح کرد: بی اطلاعی از مشکلات مردم بر مشکلات دیگر می افزاید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مردم را ولی نعمت نظام جمهوری اسلامی خواند و گفت: خدمتگزاران مردم باید در هر شرایطی گوش شنوای مشکلات مردم را داشته باشند و آماده رسیدگی به آنها باشند. وی با اشاره به همکاری نکردن بانک ها با مردم در پرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: بانک ها به مردم فشار اقتصادی وارد می کنند که این امر به دور از توان مردم است و باید همکاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد. عاشوری نماینده مجلس را یک مقام آزاد و مستقل خواند و یادآور شد: نیاید خلاف جهت حرکت شود زیرا نماینده لسان و اعتماد مردم در مجلس است. وی قانون را عامل رفاه مردم خواند و تصریح کرد: امنیت ایران در منطقه متشنج خاورمیانه بسیار ستودنی است. وی ایجاد سلامت در بین مردم کشور را امری جداناپذیر دانست و متذکر شد: این امر از وظایف دولت است. نماینده مردم فومن و شفت در مجلس مقدار موجود گندم امسال در کشور را کافی دانست و اظهار کرد: در نیمه دوم امسال برای تامین آرد و نان مردم هیچ مشکلی وجود ندارد./فارس