به گزارش گیل خبر / به استناد تبصره یک ماده۳۲ و ماده ۶۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۵۸/۹/۱۲ وماده ۲۴ آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی کشور جلسه انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیأت اجرایی شهرستان رشت صبح امروز تشکیل شد که پس از رای گیری آقایان و خانمها بشرح زیر بعنوان اعضای اصلی و علی البدل پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شدند. اعضای اصلی ۱- فیروز فاضلی ۲- مهر علی همتی نژاد طولی ۳- جعفر عابدی نژاد ۴- سکینه گلبندی حقیقت ۵- غلامحسین بخشی ۶- حسن جوادی ۷- فریبرز سعیدی کیا ۸- حمید انزانی اعضای علی البدل ۱- فاطمه حسین زاده ۲- عباس شریفی مهنا ۳- علی اکبری ۴- محمد حسن پور ۵- عیسی محمدی