به گزارش گیل خبر، وی گفت: ثابت قدم با ابن نوع از اظهارات، باعث شد عیار واقعی خود را به نمایش بگذارد.متاسفانه درکشور ما چون بر اثر شایسته سالاری همه  مدیران انتخاب نمی شوند و بسیاری از رانت ها و مسائل پشت پرده نیز تاثیرگذار است؛برخی افراد در جایگاهی که لایقش نیستند،قرار میگیرندو باعث می شود که حد و اندازه خود را نشناسند و بقولی لقمه بزرگتر از دهانشان بردارند. این فعال سیاسی با اشاره به فرمایشات امیرالمومنین (ع) عنوان نمود: بنا به فرمایش امام علی(ع) چهار چیز باعث تضعیف نظام ها میشود: ۱ـ ضایع کردن اصول ۲ـتمسک به فروع ۳ـ پس راندن فرزانگان ۴۴ـپیش انداختن فرومایگان . به این جهت هرجا که افراد کم ظرفیت و کسانی که لایق آن مسئولیت نیستند؛به مقام و مدیریتی  دست می یابند؛در برخی بزنگاه ها خود را گم می کنند و دست به چنین اشتباه بزرگی می زنند. راستی خاطر نشان کرد:بعد از برخورد بد و توهین آمیز شهردار رشت با نماینده مردم رشت آقای حسنی و بعد از انتقادات به شهردار رشت  انتظار این بود که وی  به اشتباه خود پی برده و از نماینده مردم رشت و کسانی که به ایشان رای دا ه اند؛عذرخواهی کند؛اما ادامه مواضع او در چند جلسه نشان از روحیه یکسویه وی دارد که طبیعی است در آینده به نفعش نخواهد بود.شهردار رشت حتما می داند که قانون گذاری ونظارت وحق اظهارنظر در همه امور کشور از وظایف نمایندگان مجلس است.بنابراین تعلل وضعف در برف اخیر ازسوی برخی دستگاه ها و شهرداری ها که مورد اعتراض بسیاری از مردم نیز بوده ؛اگر از سوی نماینده همان مردم بازگو و به مسئولین تذکر داده شود؛نباید با چنین عکس العمل سخیفی مواجه شود. دبیر مجمع نیروهای خط امام (ره)استان گیلان در پایان گفت: متاسفانه این هتک حرمت شهردار رشت فقط محدود به أقای حسنی نمیشود و شهردار رشت به همه کسانی که به ایشان رای داده اند؛توهین و هتک حرمت نموده است.به همین جهت از کسانی که دل در گرو اندیشه اصلاح طلبانه دارند؛انتظار می رود موضع شان را شفاف و صریح در این خصوص بیان کنند و از مواضع دو پهلو پرهیز نمایند. اعتدال شمال