به گزارش گیل خبر ، حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامه ای با اشاره به کمرنگ شدن نقش نمایندگان در صحن مجلس و روند رای گیری ها گفت: با توجه به اینکه نمایندگان به وکالت از مردم در مجلس حضور پیدا می کنند، حضور کامل آنها در روند رای گیری حق مردم است و نباید این حق تضییع شود و همه نمایندگان باید در صحن علنی و رای گیری ها شرکت داشته باشند و حضور و مشارکت نداشتن انعکاس خوبی ندارد. وی در ادامه با اشاره به اظهارات ربیعی در جلسه غیرعلنی در خصوص وضعیت بازنشستگان تاکید کرد: این وزارتخانه باید راهکارهای خود را در قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه کند و انتظار داریم که راهکارهای کوتاه مدت را زودتر به مجلس تقدیم کند چرا که بازنشستگان دارای مشکلات بسیاری هستند و مکرر مقابل مجلس تجمع می کنند./تسنیم