به گزارش گیل خبر، با حکم  سوی دکتر محمد رضا پارسی ،مدیرکل بهزیستی گیلان،  ابوالفضل رضایی به عنوان مشاور جوان و رسانه ای اداره کل بهزیستی گیلان منصوب گردید. گفتنی ست این فعال رسانه ای و سیاسی،مسول ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در سال 92 بخش چابکسر،عضو مجمع مشورتی توسعه و حزب کارگزاران سازندگی را در کارنامه خود دارد.  
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code