رییس سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه گیلان:
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ چاپ

به گزارش گیل خبر،  فریبرز سعیدی کیا در «نشست دولت یازدهم فرصت ها و چالش ها» گفت: با توجه به ساختار جدید حزب در کشور کانون جوانان به سازمان جوانان و دانشجویان تغییر وضعیت پیدا کرد و در استان گیلان نیز این سازمان در حزب  تشکیل شد.(گزارش تصویری)

وی با بیان اینکه نشست های تخصصی حزب اعتدال و توسعه  با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است افزود: این برنامه ها بازخورد مثبتی در استان داشته است. رییس سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه گیلان افزود: با توجه به چینش جدید سیاسی مجلس دهم  همراهی مجلس با دولت تدبیر افزایش پیدا کرده است که باید بخاطر آن از نمایندگان مردم تشکر کنیم. سعیدی کیا بیان داشت: حزب اعتدال و توسعه اولین حزب حامی روحانی در سال 92 بود ولی هرگز ادعای پیروز کردن وی را در انتخابات مطرح نکرده است. وی افزود: امیدواریم با همراهی و همدلی همه جریان های حامی دولت تدبیر و امید، روحانی در انتخابات آتی موفق باشد. ایلنا