بنرهای تبریک و شعارهای بی عمل
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ چاپ
گیل خبر/ پس از گذشت دو هفته از انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت، همچنان شاهد بنرهای تبریک انتخاب رئیس، نائب رئیس!(که حتی از رئیس جدید شورا نیز بنرهایش بیشتر است) هیئت رئیسه، رئیس شورای شهرستان و …هستیم تا جایی که شهرداری برای بنرهای سازمان خودش نیز سراغ وسایل نقلیه عمومی رفته است! همانطور که همگان واقفند در سال گذشته عمر شورا بیشتر با مطالعات، تغییر دکوراسیون، مهمانی دادن، مهمانی رفتن و شعارهای رنگی سپری شد و مردم ترجیحشان به جای این همه بنر و تبلیغات عمل به شعارهاست! که امیدواریم با تلاش های ریاست جدید شورا شاهد تحقق این شعارها باشیم./ گیل اورنگ