به گزارش گیل خبر، نماینده رشت اعلام کرد: ایران بیش از این در مقابل بدعهد آمریکا خویشتن دار نخواهد بود غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با ارزیابی گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از برجام اظهار داشت: از زحمات وزارت امور خارجه و تیم مذاکرات نهایت تقدیر و تشکر داریم، تلاش آنها نباید نادیده گرفته شود، همانطور که از ابتدا پیش بینی می شد و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند، غربی ها و به خصوص آمریکا در اجرای برجام قابل اعتماد نبود و نیست. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل فضای مسمومی که در جهان علیه ایران وجود داشت، ما تلاش کردیم ضمن اثبات حقانیت خود باید به دنیا نشان می دادیم که جنگ افروز و دنبال بمب هسته ای نیستیم بلکه تاکید کردیم که فعالیت هسته ای صلح آمیز داریم، تصور می کنم به این هدف رسیده ایم. وی گفت: آمریکا با ترس از قدرت و توان هسته ای ایران، فضای اعتماد بین کشورها در زمینه بانکی ایجاد نکرده است و کشورها جهان از ترس دبه آمریکایی ها به سمت برقراری ارتباط بانکی با ایران حرکت نکرده اند. این نماینده توصیه کرد: واشنگتن اگر به دنبال فضای مثبت در پسا برجام و خواهان استمرار اجرابی برجام است توصیه می کنیم، حسن نیت خود را با برقراری ارتباط بین بانکی نشان دهد. جعفرزاده تاکید کرد: همچنین باید از دست درازی و غارت اموال مردم ایران دست بکشد چرا که احتمال اقدامات تلافی جویانه از سوی ایران وجود دارد. البته ایران نشان داده است که عاقلانه تصمیم گیری می کند و نمونه رفتار خویشتن دارانه را می تواند در هشت سال جنگ، رفتار خصمانه کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی دید. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این حال خویشتن داری جمهوری اسلامی حدی دارد و نباید انتظار داشته باشند که در برابر بدعهدی آنها بیش از این خویشتن داری نشان می دهیم.