mahar-tavarom
به گزارش گیل خبر ، ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهگل در مجلس شورای اسلامی  در خصوص این که آیا دولت توانسته است، در یکسال گذشته از عمرش در مردم احساس امیدواری ایجاد و در حوزه های مختلف بستر ساز موفقیت باشد گفت: به هر صورت شعار های این دولت، از عملکرد دولتمردان و استفاده از مسولانی که به کار گرفته شده اند و فضایی که در برون مرز یعنی در جهت هسته ای تنظیم کرده اند مشخص است. وی افزود: دستاورد تمامی این ها امید به اینده را در مردم و کل کشور افزایش داده است. به تعبیر دیگر مردم از این جهت که شاید مسایل اقتصادی مانند تورم، بیکاری و سرمایه گذاری در کشور حل شود و یا از این جهت که ما بتوانیم منابع سرشار گذشته را تجدید کنیم و یا اینکه بتوانیم بخشی از مسایل مربوط به تعامل فعال اقتصاد جهانی راحل کنیم خوشحال و امیدوارند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که عملا دریک ساله اخیر از جهت فضای امید درکشور وضعیت مثبتی داشته ایم،خاطر نشان کرد: نکته مهم در این میان این است که چنین وضعیتی نیازمند نگهداشت است و به تعبیر دیگر این که در سال اول امیدواری هایی ایجاد می شودکه در سال دوم باید تبدیل به بعد عملی شود. وی گفت: یعنی انتظارات و امیدواری های مردم باید از بعد روانی و انتظاری در آمده و به عدد و رقم تبدیل شوند تا این نشاط در جامعه پایدار بماند. این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نهم با اشاره به مشکل چای در حوزه انتخابیه خود گفت: درمنطقه ما، چایی همواره یک مشکل بوده است، اما باکمک کمیسیون تلفیق ودولت عملا این مبحث باتوجه به 100 میلیارد تومان که برای طرح تضمینی مصوب شد و 60 میلیارد تومانی که برای اجرایی شدن آن تعریف کردند این امید در منطقه حاصل شدکه دولت میخواهد به سمت تولیدات داخلی بازگردد. وی افزود: یا در رابطه با موضوع تورم از این جهت که شیب افزایش قیمت ها در یک شرایط حداقلی تعریف شد اما باز هم این امید را ایجاد کرد که ما بتوانیم در راستای مباحث مربوط به اقتصاد باتعریف جدیدی روبرو شویم. این نماینده مجلس افزود: از این رو من یکی از دستاورد های قطعی دولت فعلی را افزایش امید به اینده میدانم اما معنای امیدواری این نیست که با همین شکل و سیاق کنونی قابل تداوم باشد. ندیمی با تاکید بر اینکه ایجاد فضا و جو روانی بایستی منجر به عملکرد های اقتصادی و اعداد و ارقام شود تصریح کرد: در غیر این صورت چنین موفقیتی که حاصل شده ممکن است که از دست برود، ولی در شرایط کنونی این امید واعتماد ونگاه وتحقق شعارها جزء واقعیت زندگی بخش عمده ای از مردم کشور ما شده است./خبرآنلاین