به گزارش گیل خبر ، محمد حسین قربانی ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: مصرف روغن پالم به دلیل وجود اسید چرب اشباح نباید در لبنیات استفاده شود. وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف شیر در کشور تاکید کرد و اظهارداشت: هم اکنون مصرف شیر و لبنیات در کشور کمتر از حد استاندارد است. نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در بودجه سال 1393 طرح بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کرده بود چرا که این بیمه یک هزینه بسیار سنگینی به دوش کارفرمایان یعنی کسانی که صاحب پروانه ساختمانی بود، تحمیل می کرد. وی افزود: این موضوع باعث شده بود در کلان کشور در حوزه روستایی و شهری در آمد اصلی شهرداری ها و دهیاری ها که باید از صدور پروانه ها تامین می شد به شدت کاهش پیدا کند. قربانی تصریح کرد: بیمه سنگین کارگران ساختمانی70 تا 80 درصد در آمد های شهرداری ها را کاهش داده بود و مردم به ساخت و سازها توجه نمی کردند. وی اذعان داشت: این بیمه رکود اقتصادی، اشتغال و عدم تحقق در آمد شهرداری ها و دهیاری ها را در کشور باعث شده بود. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآورشد: رونق ساخت و ساز در کشور، پویایی صنعت ساختمان، تحقق در آمد شهرداری ها و دهیاری ها، بهبود فضای کسب کار و غیره از مزیت های طرح بیمه کارگران ساختمانی است./مهر