اختصاصی / گزارش تصویری نمایش  تعزیه نسخه نو درشهرداری رشت
 اختصاصی گیل خبر / گزارش تصویری نمایش نسخه نو  که پس از نماز ظهر عاشورا در  شهرداری  رشت اجرا شد.   عکس :هنگامه جعفری پرست ، پریسا عمویی [gallery link="none" ids="219786,219787,219975,219987,219990,219983,219789,219994,219785,219978,219988,219985,219788,219790,219791,219997,219792,219974,219793,219977,219981,219795,219794,219976,219980,219982,219986,219984,219989,219992,219991,219993,219995,219979,219996"]