اختصاصی / گزارش تصویری نماز ظهر عاشورا در شهرداری رشت
اختصاصی گیل خبر / گزارش تصویری نماز ظهر عاشورا  در شهرداری رشت [gallery link="none" ids="219691,219692,219693,219695,219696,219697,219698,219699,219700,219852,219856,219857,219855,219854,219853,219858,219859,219860,219861,219862"]