به گزارش گیل خبر ، حسینعلی خدایگانی، با بیان اینکه دو نهاد بر فعالیت های شوراها در استان ها نظارت مستمر دارند، اظهار کرد: فرماندارن و شورای اسلامی گیلان دو نهادی است که بر مصوبات شوراها در شهر و روستا نظارت دارند. وی افزود: شوراها در شهر و روستا امین مردم هستند و بر کمی ها و کاستی ها در شهر و روستا مطالعه دارند و براساس نیازسنجی برای توسعه گام می برداند. رئیس شورای اسلامی گیلان گفت: شورای اسلامی استان مصوبات شوراهای شهرستان را با قانون جاری کشور و قانون شهرداری های کشور مطابقت می دهند. خدایگانی، حسابرسی از سازمان همیاری های شهرداری ها و حساب های مشترک را از وظایف شورای اسلامی استان دانست و خاطرنشان کرد: هدف ما در شورای اسلامی استان مچ گیری نیست و هدف ما ارشاد و رفع موانع و مشکلات است. وی مشکل اصلی شوراهای استان را در کمبود بودجه و امکانات عنوان کرد و گفت: عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری مشکلات زیادی را برای شوراها ایجاد می کند. رئیس شورای اسلامی گیلان با اشاره به تداخل کاری در فعالیت های مدیریت شهری، افزود: این امر ناشی از عدم وجود مدیریتی واحد و منظم در شهرهای استان است. خدایگانی تصریح کرد: برخی از سازمان ها در کار شورا دخالت و گاهی بیش از حد دلسوزی می کنند و هنوز شوراها در استان در نظر مسئولان کارایی لازم را ندارند./تسنیم