مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر، پاکسازی مناطق آلوده را از اولویت های مهم ستاد اعلام کرد و گفت: بیشترین دستگیری ها در استان های تهران، گیلان و مرکزی است. به گزارش گیل خبر ، سردار علیرضا اکبرشاهی در این رابطه گفت: طرح پاکسازی مناطق آلوده کشور از سال ۹۲ به طور جدی و منظم توسط اداره کل مقابله با عرضه ستاد مورد پیگیری قرار گرفت که اطلاعات جمع آوری شده از استان ها طی چهار ماهه نخست امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل، نشان از ارتقاء شاخص های ارزیابی در این بخش دارد. وی با اشاره به اهم نتایج حاصله این طرح اظهار داشت: پاکسازی نقاط آلوده با بهره گیری از اطلاعات مردمی در سطح کشور طی ۴ ماهه امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۴۱ درصدی را نشان می دهد. تنها در تهران ۲۲ نقطه آلوده توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکسازی شده، بطوریکه ۱۳ درصد دستگیری ها مربوط به تهران است. به گفته اکبرشاهی، معتادین دستگیر شده طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش یافته و افراد دستگیر شده در طرح های پاکسازی مناطق آلوده، ۲۲ درصد افراد دستگیر شده در کل کشور را شامل می شوند. مدیرکل مقابله با عرضه بیان کرد: استان های تهران، گیلان و مرکزی با بیش از ۳۱ درصد، بالا ترین رقم دستگیری ها را به خود اختصاص داده اند. اکبرشاهی گفت: در طرح پاکسازی مناطق آلوده نیز ۱۳۱۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که ۴. ۷درصد کشفیات ۴ ماهه اول سال ۹۳ کل کشور (۱۷۶۵۹۱ کیلوگرم) را تشکیل می دهد و تریاک نیز کشفیات غالب می باشد و استان های خراسان رضوی، غرب استان تهران و لرستان با ۶.۳۸ درصد، در طرح پاکسازی، بیشترین کشفیات مواد مخدر را به خود اختصاص داده اند. وی یادآور شد: در پاکسازی مناطق آلوده ۲ نکته حائز اهمیت است یکی اینکه مواد مخدر مکشوفه در این طرح عمدتاً بصورت خُرد و از تعداد زیادی از افراد دستگیر شده، بدست می آید و دوم اینکه در پاکسازی، هدف اصلی کشف مواد مخدر نیست بلکه شاخص رضایتمندی مردمی از حیث پاکسازی نقاط و کیفیت آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اکبرشاهی در خاتمه افزود: پاکسازی مناطق آلوده در دستورکار ستاد و جزء اولویت های آن قرار دارد و بطور مستمر دنبال می شود./ایلنا