به گزارش گیل خبر ، دکتر «داریا روزن» از محققان دانشگاه استنفورد، پنج سال قبل در هنگام مطالعه اثرات سوء مصرف الکل، ترکیبی موسوم به Alda-1 را شناسایی کرد. آنزیمی به نام آلدهید دهیدروژناز 2 باعث شکسته شدن خانواده ای از محصولات جانبی الکل به نام «آلدهید ها» می شود. مطالعات صورت گرفته بر روی موش ها نشان می دهد که آلدهیدها باعث ایجاد درد و ترکیب Adla-1 باعث تسکین درد در حیوان می شود. کشف ارتباط بین درد و Alda-1 یک دستاورد بسیار مهم محسوب می شود، چراکه این ترکیب در مقایسه با سایر مسکن ها مانند اکسی کونتین (Oxycontin) خطر اعتیاد آور ندارد؛ همچنین مانند مسکن های ضد التهاب غیر استروئیدی از جمله آسپرین، خطر بروز حمله قلبی را افزایش نمی دهد. نتایج این مطالعه در مجله Science Translational Medicine منتشر شده است.