گیل خبر/ژیلا طبسی-حدود پنج سال پیش وقتی تصمیم گرفتم به هر دلیل از رشت بزنم بیرون و بار سفرم را بستم و ناگزیر سر از پای تخت در آوردم شهررشت مثل این روزهای خود درگیر دعواها و لابی های پشت پرده ی شهردار و اعضای شورای وقت بود ! و آن قدر این ناسازگاری ها ادامه داشت که مردم اسم یک شهردار را هنوزخوب یاد نگرفته بودند که آقایان یکی دیگر را تعرفه می کردند و شهر می ماند ومردمی در بهت و خرابی ها و چاله چوله ها و آسفالت های آبله گونی که مدام نشست می کردند و رودخانه هایی که از مسمومیت خفه می شدند و البته می شوند ……. اما مگر کسی نگران این ها هم بود . آن زمان یادم میاید قبل از این که رسما از ورودم به جلسات شورا جلوگیری کنند درجلسه ای علنی قرار بود رییس وقت شورا لیوان جلویش را پرت کند و دغدغه ی برادرانم شده بود هدف گیری درست لیوان و برنده شدن در آن دوئل سرد !!!! و هیچ کدام این ها معنی اش نادیده گرفتن خدمات اعضای قبلی وبه زیر سوال بردن شورایی نیست که حالا دیگر نیستند و امکان دفاع از خود را ندارند بگذریم این روزها اما انگار دعواها تمامی ندارد و حالا که تعداد اعضای شورا به پانزده نفر رسیده کار بنده خدا شهردار تقریبا دو برابر شهردارهای دوره های قبل شده است!! با پانزده نفر سرو کله زدن و البته دل تک تک شان را با سلیقه های مختلف به دست آوردن کارهرکسی نیست ! حالا اصلا دیگران هر چه دلشان خواست بگویند به نظر شما در این شرایط بحرانی مهم مدرک شهردار است که در همه ی استان ها به واسطه اش از آخر اولیم یا جنگندگی جناب شهردار ! اصلا آیا تا به حال فکر کرده ایم که در بعضی چیزهای عجیب رشت اول است که نباید باشد و در بعضی چیزها هم آخر !؟ به نظر شما چرا رشت تنها شهری بود که شورایش باطل شد و ما هی مجبور شدیم نگاه ها و طعنه های دیگران را در مرکز تحمل کنیم و به مصلحت هیچ نگوییم !؟ اصلا چرا این همه اعضای شورا و شهردار باهم دعوا می کنند !؟ اصلا چرا این همه شهردار عوض می کنند!؟ رشت این روزها با رشت پنج سال پبش چه فرقی کرده از نظر عمران و آبادانی جز افتتاح چند پل روگذر که البته یکی اش با آن افتضاح روز افتتاح سقوط کرد و فرو ریخت. ! آقایان جای این همه دعوا به فکر کارنامه ی اعمال خود باشند که وقت هر انتخاباتی نظرمردم را با هر وعده و وعیدی به سوی خود جلب می کنند و باعث می شوند دیگرانی که شاید دلسوزانه تر می توانستند کاری برای شهر شان انجام دهند رای شان به حد نصاب نرسد و در واقع جا بمانند. به راستی چه توجیه و دفاعی برای عملکرد ضعیف شان دارند ؟ راستی شهردار در حال انجام چه کارهایی ست ؟ آیا غیر ازین است که آن قدر حواس جناب ایشان را برای استیضاح پرت کرده اید که به جای پرداختن به مدیریت شهری ، دلواپس رفتنش شده و هی بالا و پایین می زند و هر چه انرژی دارد صرف جلب نظربعضی های شما می کند ! راستی جواب حق الناس راچه می خواهید بدهید ؟اما هرچه هست رشت به جای پیشروی درحال پسروی ست و دودش بالاخره به چشم مردمش و آیندگان می رود اما برادران زیاد عجله نکنید بالاخره این یکی را هم برمی دارید . بالاخره چون تعدادتان بیشتر از شهردار است پیروز می شوید مگر این که دیگر جناب شهردار از قدرت لابی فراوان تری برخوردار باشد که البته بعید هم به نظر نمی رسد! اما خواهشا طوری از وظیفه ی اصلی تان دور و دورتر نشوید که روزنامه نگاری بعد از پنج سال به رشت بیاید و بنویسد و تیتر کند که : رشت را آب ببرد ؛ شورا، را خواب ببرد…   /خبرآزاد