به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در واکنش به اظهارات رییس جمهور در خصوص کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 11 درصد گفت:دولت در مورد کاهش نرخ تورم راست می گوید، اما درست نمی گوید و این کاهش نرخ تورم ناشی از ایجاد شرایط رکودی در کشور است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید کشور را از شرایط رکودی خارج کند، افزود:وظیفه دولت این است که حجم نقدینگی را به سمت بخش های تولید و سرمایه گذاری هدایت کند ولی اگر نقدینگی به سمت واردات بیشتر برود لطمه اساسی به اقتصاد وارد می شود، که البته تاکنون این لطمات به صورت افزایش بیکاری و تعطیلی بر برخی از بنگاه های تولیدی بر اقتصاد وارد شده است. تاکید بر ارائه بسته های تشویقی به صادرکنندگان جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شرایط فعلی افزایش واردات و توزیع نامتعادل نقدینگی و انتظار صاحبان نقدینگی از آینده اقتصاد تاکنون منجر شده تا این رشد نقدینگی به تورم منجر نشود، ادامه داد: در واقع با افزایش میزان واردات، منابع مالی جاری از کشور خارج شده و با کاهش منابع در گردش جلوی افزایش قیمت ها را گرفته می شود. وی با تاکید بر ارائه بسته های تشویقی به صادرکنندگان اظهار کرد:برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بر اقتصاد درونگرا و برون نگر توجه ویژه داشت و از تولید ملی حمایت کرد. حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی ما را از شرایط رکودی خارج می کند جعفرزاده با بیان اینکه حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی ما را از شرایط رکودی خارج می کند، افزود: برای خروج از رکود نیازمند حرکت و جهش هستیم تا پس از شکسته شدن این تابو بتوانیم با دست خود فرصت های طلایی ایجاد کنیم،و در واقع با آری به تولید ملی و خرید تولید داخلی و توجه به تولید کنندگان مانع از ریزش شغل های ایجاد شده می شویم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مهمترین سرمایه تولید کننده ها امید است، تصریح کرد: باید امید و امنیت در سرمایه گذاری به تولیدکنندگان باز گردانده شود چرا که وقتی تولید کنندگان پس از زحمات فراوان محصولی را به بازار عرضه می کنند و مشاهده می کنند مردم به آسانی از کنار آن عبور کرده و از تولیات خارجی استفاده می کنند، دیگر شوقی برای ادامه تولید ندارند. خانه ملت