به گزارش  گیل خبر، دکتر محمد جهانگیری، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی در گفت وگویی گفت: اجزای تعرفه های پزشکی سال ۹۵ با تکیه بر نقاط با اولویت بالا، ابلاغ شد. وی افزود: بر اساس ابلاغیه صورت گرفته، هتلینگ بیمارستانی در بخش دولتی از ۱۰۸ هزار تومان به ۱۳۳ هزار تومان و در بخش خصوصی از ۳۱۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافت. جهانگیری ادامه داد: همچنین ویزیت پزشک عمومی از ۱۹ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان، متخصص از ۳۰ هزار تومان به ۳۴۵۰۰ تومان، فوق تخصص از ۳۸۰۰۰ تومان به ۴۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین K جراحی در بخش خصوصی از ۳۸ هزار تومان به ۴۰ هزار  تومان و در بخش دولتی از ۸هزار و ۸۰۰ تومان به ۹هزار و ۲۴۰ تومان افزایش یافت. به گفته وی، پزشکان عمومی که بیش از ۱۵ سال سابقه ارائه خدمت دارند، اجازه دارند که ۱۵ درصد بیشتر از سایرین دریافت تعرفه داشته باشند. جهانگیری گفت: در پاراکلینیک بخش خصوصی با توجه به متوسط رشد تورم، ۱۱٫۷ درصد رشد تعرفه ای را شاهد هستیم. وی گفت: سرانه درمان بابت هر نفر ایرانی نیز ۳۱ هزار تومان مصوب و ابلاغ شد. ایسنا