به گزارش گیل خبر، این پنج نفر زن توریست دانمارکی را در نزدیکی هتل محل اقامتش ربوده و به یک منطقه پرت در شهر دهلی منتقل کرده و بارها به وی تجاوز کرده بودند. خشونت علیه زنان در هند به حدی رسیده است که زنگ خطر را برای مقامات این کشور به صدا درآورده است. سال ۲۰۱۲ تجاوز گروهی چند مرد به یک دانش آموز ۲۳ ساله موجی از خشم و نفرت را در این کشور به دنبال آورد و هزار نفر برای اعتراض به خیابان ها ریختند. فرادید