به گزارش گیل خبر ، وی افزود : نگاهمان در حوزه های مختلف شهرداری باید جذب سرمایه گذار و انجام کارهای زیر بنایی برای شهر رشت باشد. داریوش رحمتی تصریح کرد : ضرورت تامین منابع مالی شهرداری ها و برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت یکی از مهم ترین ضروریات مدیریت شهری می باشد که می بایست مورد توجه همگان قرار گیرد. سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری رشت افزود : شهروند مداری و تکریم ارباب رجوع یکی دیگر از موارد مهم و قابل توجه است که موجب ارتقای کیفیت و رضایت مندی مراجعین به شهرداری می گردد و در این راستا از تمامی همکاران در مجموعه شهرداری انتظار می رود در جهت تحقق این مهم کوشا باشند. وی گفت : قطعاً همراهی و مشارکت شهروندان در تمامی اقدامات شهرداری می تواند کلید موفقیت شهر رشت باشد و از آنان که مالکان اصلی شهرداری می باشند انتظار می رود تا با پرداخت به موقع عوارض و مطالبات شهرداری و همکاری در طرح ممیزی املاک شهر رشت ، خادمین شان در شهرداری رشت را یاری گر باشند . رحمتی تصریح کرد : امیدواریم بتوانیم در راستای انجام مسئولیت خطیر اداری و مالی با هدف جلب رضایت همکاران و شهروندان گام هایی موثر برداریم و توسعه شهر را موجب گردیم.