به گزارش گیل خبر، خودروی پیکان در شهر قوچان که ظاهرش شبیه به پیکان وانت شده است. خودروی پیکانی که فقط ظاهر پیکان وانت را به خود گرفته را در شهر قوچان استان خراسان رضوی می بینید.
تغییر شکل عجیب پیکان به وانت (+عکس) تغییر شکل عجیب پیکان به وانت (+عکس)
باشگاه خبرنگاران