اختصاصی/تنهایی استاندار دربرابر هجمه ها به دولت؛
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ چاپ
اختصاصی گیل خبر/ با رسیدن خرداد ماه و تا چند روز دیگر عمر دولت یازدهم به 3 سال خواهد رسید اما به نظر می رسد یکی از مشکلات موجود در گیلان در شرایط کنونی عدم پاسخگویی و یا عدم همراهی برخی از مدیران دستگاههای اجرایی با دولت تدبیر و امید باشد.اگر مدیران مختلف در برابر موجی از هجمه ها و اتهام زنی ها، پاسخگو نباشند و زمان و مکان را به سکوت منفعت طلبانه بگذارند ،هم در حق خود و هم در حق مردم و دولت جفا کرده اند. با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم دستاوردهای بزرگی همچون طرح تحول نظام سلامت و بیمه سلامت، توقف و کاهش نرخ افسار گسیخته تورم که از برکات دولتهای پیشین بود، رشد و پویایی مجدد فضای فرهنگی کشور و افتخارات حاصل از آن در عرصه بین المللی به خوبی نشان دهنده تلاشهای دولت دکتر روحانی برای آبادانی مجدد کشور و بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه است. متاسفانه بسیاری از مدیران کنونی دولت چه در سطح کشوری و چه در استانها بر خلاف مدیران دولتهای پیش از خود و بخصوص مدیران دولت اصلاحات خود را چندان مقید به پاسخگویی به جامعه و تشریح اقدامات دولت نمی دانند و روزه سکوت در پیش گرفته اند.نجفی اما به راستی سکوت عجیب بسیاری از مدیران دستگاههای دولتی در استان گیلان و برخی از معاونین استاندار در چنین شرایطی که حجم اتهام زنی ها و تخریب دولت روز افزون شده را چگونه می توان توجیه کرد؟! مدتی است که استاندار گیلان به عنوان آخرین پاسخگو و نه اولین، یک تنه در تلاش است تا پاسخگوی افکار عمومی باشد و در موارد مختلف اقدام به مصاحبه و تشریح مواردی می کند که در شرح وظایف مدیران عافیت طلبی است که از گوشه و کنار خبر عضویتشان در گروههای رییس جمهور سابق در گیلان و عرض ارادت هفتگی شان به رییس ستاد ایشان در گیلان به گوش می رسد! مدیرانی که طی سه سال گذشته در گیلان تنها با تلنگر و انتقاد برخی از رسانه ها و ترس از میز خود اقدام به مصاحبه هایی کلیشه ای به جهت رفع تکلیف کردند و انتظار زیرلفظی هم از بابت این کلی گویی ها داشتند. در آخرین مورد از این مسایل میتوان به پاسخگویی دکتر نجفی به جای رییس سازمان چای کشور در خصوص نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 95 اشاره کرد که شنبه شب از صدا و سیمای مرکز گیلان پخش شد. اگر سکوت این افراد به معنای عدم همراهی با دولت یازدهم است که مدیران ارشد باید تکلیف خود را با چنین مدیرانی که لباس دولت دکتر روحانی بر تن شان گشاد است، روشن کنند در غیر اینصورت وضعیت روز به روز رو به پس رفت خواهد داشت و برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر وامید نیز ابتر خواهد ماند. با کمال تاسف به نظر می رسد در استان گیلان به غیر از دکتر نجفی و یکی دو معاون و مدیر همسو با دولت تدبیر و امید، تقریبا هیچ مدیری پاسخگوی اعمال خود ، دستاوردهای دولت و سیاهنمایی های مغرضین نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید نیست. استاندار گیلان در جغرافیای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفتار آمده که از یک سو هم باید پاسخگوی مسائل مرتبط با نرخ برگ سبز چای، مسایل عمرانی استان، معضلات اجتماعی، رشد اقتصادی، نرخ اشتغال ،مباحث زیست محیطی، هجمه های ناصواب سیاسی و جناحی عده ای امتحان پس داده در سالهای اخیر باشد و هم پاسخگوی عملکرد غیر منطقی برخی مدیران بعضا ضعیف و ناکارآمد و همیشه خسته استانی. برخی از مدیران حاضر در حوزه های مختلف استان اعم از کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، صنعت، سیاسی و … باید بپذیرند که مانند آن روزهایی که شب و روز به دنبال ماندن و یا تکیه زدن بر کرسی های مدیریت به هر دری می زدند و خود را شیفته خدمت به مردم نشان می دادند در حیطه کاری خود و بیان دستاوردهای دولت یازدهم حتی حاضر به پاسخگویی در حداقل ترین حالت ها نیستند و ظاهرا در تلاشند تا دکتر محمدعلی نجفی، استاندار گیلان را به هر قیمتی برای کارکردهای ناصواب ، ضعیف و عافیت طلبانه و بعضا جناحی خود هزینه کنند. به نظر می رسد استاندار بومی گیلان با وجود چنین افرادی در استان زادگاه خود تنها مانده و با این شرایط از همه مردان حلقه اول دولت روحانی گرفته تا استاندار محترم، باید برای وضعیت مدیریت برخی دستگاههای اجرایی استان فکری عاجل کنند.